Kontakt

FAMCHOPO s.r.o.

Klubina 130
prevádzka Klubina 174
023 04 Stará Bystrica

tel.+421 902 898 318 (Emília Janasová)
               +421 905 793 027 (Ing. František Jedinák)

IČO : 47 332 212
 IČ DPH : SK2023815838

Zapísaná na Okresnom súde Žilina, odd. Sro, vl.č.59581/L

Účet/ IBAN:  SK201100 000 0002928898072

Telefón: +421 902 898 318 
 E-mail: famchopo@gmail.com
         info@famchopo.sk 


Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za@soi.sk